To nie dowcip

Leszek Grabowy
FOT. LESZEK GRABOWY | Te trzy nowiutkie samochody, boles³awieccy policjanci otrzymali dwa miesi¹ce temu od lokalnych samorz¹dów. Teraz nie wiadomo kiedy dostan¹ nastêpne.
FOT. LESZEK GRABOWY | Te trzy nowiutkie samochody, boles³awieccy policjanci otrzymali dwa miesi¹ce temu od lokalnych samorz¹dów. Teraz nie wiadomo kiedy dostan¹ nastêpne.
Udostępnij:
Obiecane kolejarzom przez rz¹d pieni¹dze musz¹ zap³aciæ policjanci i stra¿acy Czy ogólnopolski strajk kolejarzy ma coœ wspólnego z tym, ¿e na boles³awieckich ...

Obiecane kolejarzom przez rz¹d pieni¹dze musz¹ zap³aciæ policjanci i stra¿acy

Czy ogólnopolski strajk kolejarzy ma coœ wspólnego z tym, ¿e na boles³awieckich ulicach bêdzie mniej patroli policji, a miejscowi stra¿acy nie kupi¹ nowych pomp? Zarêczamy, ¿e obie sprawy s¹ ze sob¹ œciœle powi¹zane

Od kilku tygodni zniknê³y z ulic Boles³awca dodatkowe patrole policyjne, finansowane z pieniêdzy pochodz¹cych z kasy miejskiej. I choæ wydaje siê to absurdalne, powodem jest ogólnopolski strajk kolejarzy, który mia³ miejsce kilka miesiêcy temu. - Wówczas pos³owie opozycji, wspierani kilkoma g³osami koalicjantów przeg³osowali ustawê, wed³ug której rz¹d zobowi¹za³ siê do³o¿yæ PKP ponad 500 milionów z³otych - mówi sekretarz miasta Jerzy Zieliñski. - Kolejarze zadowoleni z ugody zakoñczyli strajk, a przed parlamentarzystami stan¹³ problem, sk¹d wzi¹æ pó³ miliarda z³otych.
Pos³owie wymyœlili, ¿e gotówkê wysup³aj¹ od jednostek pañstwowych, takich jak... policja i stra¿ po¿arna. Nie z bud¿etów tych instytucji, tylko z tzw. œrodków specjalnych. - Sk³adaj¹ siê na nie m.in. pieni¹dze przekazywane przez gmin¹ miejsk¹ Boles³awiec dla policji na dodatkowe patrole oraz dla stra¿y po¿arnej na zakup potrzebnego sprzêtu ratunkowego - t³umaczy sekretarz Zieliñski.
Przypomnijmy, ¿e zarówno miasto, jak i okoliczne gminy regularnie dok³adaj¹ do skromnych bud¿etów naszych komend policji i stra¿y. Kilka miesiêcy temu policjanci dostali trzy nowiutkie samochody patrolowe. W tegorocznym bud¿ecie miasta uchwalono równie¿ 125 tys. z³ na dodatkowe patrole, a 38 tys. z³ ma wp³yn¹æ do komendy powiatowej stra¿y po¿arnej. Stra¿acy za miejskie pieni¹dze planowali kupiæ nowy sprzêt do ciêcia karoserii samochodów, bo stary ledwo ju¿ zipie. Niestety, kilka tygodni temu parlamentarzyœci opodatkowali pieni¹dze dok³adane przez samorz¹dy i 40 proc. tych darowizn ma trafiaæ do Warszawy, na poczet obiecanych PKP 500 milionów z³otych. Policjanci zdecydowali, ¿e nie bêd¹ patrolowaæ ulic po nocach za 60 procent kwoty, któr¹ do tej pory otrzymywali. - Dla mnie ca³a ta sytuacja jest niezrozumia³a - mówi zastêpca komendanta policji w Boles³awcu Leszek D³u¿yk.
- Myœlê, ¿e teraz wiele samorz¹dów w ogóle zrezygnuje z dofinansowywania stra¿y i policji - mówi Jerzy Zieliñski. - Dlaczego mamy dok³adaæ do tego, co rz¹d obieca³ kolei?

Zakupy z „dark store” coraz popularniejsze

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie